Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Citygate förstärker på utvecklingssidan 

Nyligen började Oscar Rollof som utvecklare hos Citygate. Oscar kommer från Lund där han också studerade Systemvetenskap vid universitetet. Han är f.d. elit-simhoppare med bland annat guld i Nordiska mästerskapen och SM-silver i bagaget.