Citygate köps upp av News Aigency

Citygate som bildades 1997 och som successivt fram till i år kom att ägas av lokalmediehusen Bonnier News Local, Gota Media, NTM, NWT, Stampen och VK Media kliver helt ur ägarskapet. Det är det nybildade SaaS-bolaget News Aigency som sedan september 2022 nu äger 100% av aktiebolaget Citygate.  

Samtidigt har ett strategiskt samarbete inletts med norska Innocode som funnits på den europeiska marknaden med digitala lösningar för lokalmedia sedan cirka fem år tillbaka. Tillsammans kommer man att ha fortsatt fokus på svenska publicister och erbjuda teknik som gör lokalmedia hyperlokal och lokalbefolkningen hyperlojal. 

Fortsatt VD i Citygate är Marie Kry.