Citygates VD Niklas Jonason slutar

Den sista augusti slutar Niklas Jonason som VD för Citygate (Stadsporten Citygate AB).

”Med snart nära 100 anslutna dagstidningar och nio olika rubrik-annonstjänster i drift har ägarna något att bygga vidare på. Det är en bra tidpunkt för mig att gå vidare” säger Niklas Jonason.

Niklas Jonason fortsätter: ”Det har varit en ära och glädje att få arbeta med något så viktigt som fria oberoende medier. Vi startade med några idéer och har från dem, med små men effektivt utnyttjade resurser, byggt upp digitala annonstjänster med självservice som idag används av tusentals konsumenter och företag inom områden som platsannons, fira, köp&sälj, minnesannonser och katalog.”

Stadsporten Citygate AB grundades 1997 för att samordna utveckling och drift av annonstjänster och ägs idag av sex av landets ledande tidningskoncerner: Bonnier News Local, GotaMedia, NTM, NWT, Stampen och VK Media. Under Niklas Jonasons tid har även tre framgångsrika bolag inom fondinformation, resor och annonsförsäljning byggs upp och sålts av. Citygate har också agerat avtalspart åt mediehusen för återförsäljningsavtal av olika annonsformat för Google, Microsoft och LinkedIn.

Niklas Jonason avslutar “Omkring mig har jag haft imponerande kompetens och lojalitet. Till alla dem som har bidragit är jag tacksam. Insatserna har gjort skillnad. Och med de anslutna mediernas unika kombination av lokal förankring, räckvidd, trovärdighet och numera dynamik är det ändå bara början.”

“Under 20 år har Citygate under Niklas ledning på ett imponerande sätt skapat viktiga intäktsströmmar för alla lokala mediehus i Sverige. Han har gjort det med oförtröttlig energi, professionalism och med lyhördhet inför marknadstrender” säger Lina Hedenström, ordförande för Citygate.