Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Dalarnas Tidningar säljer tidningsannonser online 

På dt.se finns alla printannonser som en extraservice under ”Se dagens tidningsannonser”. Här ligger alla annonser samlade dagvis under en vecka. Det är ett kompletterande tillägg till printannonsen som konverteras automatiskt till ett webbpublicerbart format och läggs därefter in på dt.se. Priset är 20 öre per visning, räknat på miniminivån 1.000 visningar, alltså 200 kr per printannons. Därefter repetitionsrabatt på samma sätt som i print. Det här är en kostnad som med automatik läggs på alla egensålda printannonser och kan inte väljas bort.

Förutom ökade intäkter är en annan vinst att DT ökar medvetenheten om dt.se hos alla sina annonsörer. Detta projekt ska också kunna vara en hävstång till att göra fler ”riktiga” webbaffärer med nya, ovana kunder.