Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Det våras för hyperlokalt väder 

En ny vädertjänst med hyperlokala möjligheter ska tas fram. Projektet som drivs av SMHI tillsammans med Citygates projektgrupp ska ge en konkurrenskraftig prognostjänst för lokala nyhetssajter . SMHI lovar skarp lansering under juni.