Innovativt kvittrande på Norran 

Norran tar ett nytt grepp om det sociala mediet och publicerar nu dagens visningar från bostadsannonserna på Twitter. Idén kläcktes på ett internt seminarium om webbens annonsmöjligheter med konsulten Roger Elverskog, och efter mindre än en timme kom den första feeden ut på Twitter.
Flödet av visningarna sker automatiskt med en RSS-export, och kommer upp på Twitter på viningsdagens förmiddag. För mer information kontakta Simon Eriksson simon.eriksson@norran.se, Norran.