Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Lokus All-time-high 

Två veckor i rad har Lokus slagit sitt eget rekord. Nu besöker nästan 130.000 webbläsare Lokus varje vecka (129.630 UW vecka 48. Källa: Sifo Media).
På samma gång ser vi att NA, SN, VLT och EK är de tidningar som visar på störst annonsvolymer i Lokus för tillfället. Flest objekt på Lokus finner vi i Södermanland, Gävleborg och Östergötland. För mer information om volym och trafik kontakta Cecilia Goldson på Citygate.