Ny eventbokning i pilot

Under våren 2021 har Citygates nya eventbokning äntligen nått slutkund. Annonstjänsten testas skarpt av ett antal samfund i sydöstra Sverige för annonsering av kommande gudstjänster i tryck och på Internet. Kunden kan själv göra ändringar fram till manusstopp. Citygate hoppas att tjänsten skall användas brett och ekumeniskt. Den passar även när gudstjänsterna sker online. I ett senare steg hoppas vi att tjänsten kan göras tillgänglig även för föreningar genom nätverkets snart över 100 titlar.