Nya jobbsajter ger tillväxt! 

Nya jobbsajter ger tillväxt! 

Vi har frågat de två produktansvariga, Christina Nilsén på Norrgruppen och Linda Johansson på Corren om deras erfarenheter av den nya platsannonstjänsten.
De har samma paketering (printannons, digital annons och ”toppjobb”). Båda ser att de digitala intäkterna har ökat utan att antalet printannonser har minskat och de ser Blocket Jobb och LinkedIn som de stora konkurrenterna. Men där slutar också likheterna:

Norrgruppens Christina Nilsén har varit motorn till den nya platsannonstjänsten:
– Åtta månader efter lansering kan jag säga att det var all möda värt att skapa både den nya tekniska plattformen och vårt varumärke Karriär i Norr, säger Christina. Ordet ”Karriär” beskriver vilka typer av annonser vi har, det är något annat jämfört med t ex Platsbanken och sammantaget ska ”Karriär i Norr” beskriva vår vision om att våra mediehus ska vara en del i arbetet att göra regionen attraktiv som arbetsmarknad.

– Våra annonsörer vill t.ex. nå utflyttad, attraktiv arbetkraft och få dem att vända hem. Vi har satt som mål att nå dessa. Vi har en stadig ökning av besökare från Stockholms län – det tar vi som ett kvitto på att vi är på väg mot det målet, menar Christina.

– De digitala intäkterna från platsannonser ligger i linje med våra förväntningar och responsen på vår paketering har bara varit positiv från kunderna. De tycker att paketet är enkelt. Bland säljarna finns en stolthet att vi nu har en platsannonstjänst som ligger i tiden och som kunderna efterfrågar.

– Det som står näst på tur är tjänster för employer branding inne i Karriär i Norr. Vi vet att det finns ett behov av att visa upp sig som attraktiv arbetsgivare. Sedan måste vi fortsätta att utveckla mobilsidan eftersom hela 23% av trafiken till Karriär i Norr kommer via mobiler. Tillsammans med Citygate måste vi också jobba med att öka trafiken, det är viktigt att vi kan bli en nationell spelare och komma upp med bra siffror på Kiaindex för Lokusjobb-nätverket där Karriär i Norr ingår, avslutar Christina.
Linda på Corren i NTM-koncernen säger så här:
– Vi har använt den nya plattformen i drygt två månader och vi kan konstatera att vi på den här tiden har dubblerat våra digitala intäkter på platsannonser utan att tappa i print. Den digitala delen av erbjudandet har fått mycket större utrymme hos säljarna nu och vi pratar verkligen digitalt med annonsörerna. Säljarna tycker att sampaketeringen har fungerat mycket bra och det har tagits emot väl på marknaden!
-Vi har många visningar av våra platsannonser på Lokusjobb, det tar vi som ett kvitto på att det är just platssökare som använder våra tjänster. Ett stor kommunal aktör hade t.ex. över 600 visningar av sin senaste platsannons.

– Runt hörnet väntar en rekrytering av en specialiserad säljare och affärsutvecklare för rekryteringsområdet inom Östgöramedia. Vi tror att det är rätt väg och det kommer säkert leda till att vårt sampaket blir ännu mer uppmärksammat på marknaden, menar Linda.
NTM har inte valt ett eget varumärke utan använder Lokusjobb mot annonsörerna.
– Vi har haft frågan på bordet. Vi vill visa upp oss som en betydande nationell spelare och jobba för att öka trafiken och antalet annonser.