Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Nytt innehåll till ekonomikategori via Citygate

Intresset för vidareutveckling av kategorin ekonomi hos lokala nyhetssajter växer. Idag har ekonomi blivit den tredje största underavdelningen efter startsidan och sport.

I och med detta har Citygate tagit fram ett innehållspaket för sajter och dagstidningar. Här ges mediehus i Citygates nätverk möjlighet att via samarbetsavtal utan kostnad få tillgång till innehåll från:

Privata Affärer, Pricerunner, Compricer, Testfakta, Morningstar och Mediaprovider.

NA Media och TT Spekta tillhandahåller även innehåll mot betalning.

För mer information kontakta Cecilia Goldson.