Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Bärgslagsbladet / Arboga Tidning – www.bblat.se (Bonnier News Local / MittMedia)