Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Barometern/Oskarshamns-Tidningen – www.barometern.se – (Gota Media)