Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Blekinge Läns Tidning – www.blt.se – (Gota Media)