Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Folkbladet (Östergötland) – www.folkbladet.se – (NTM)