Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Folkbladet (Västerbotten) – www.folkbladet.nu – (VK Media)