Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Kristianstadsbladet – www.kristianstadsbladet.se – (Gota Media)