Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Länstidningen Södertälje – www.lt.se – (Bonnier News Local / MittMedia)