Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Nya Kristinehamns-Posten – www.nkp.se – (NWT)