Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Nya Lidköpings-Tidningen – www.nlt.se – (NWT)