Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Ölandsbladet – www.olandsbladet.se – (Gota Media)