Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Strengnäs Tidning – www.strengnastidning.se – (NTM)