Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Strömstads Tidning – www.stromstadstidning.se – (Stampen)