Citygate utvecklar och driver annonstjänster för svenska mediehus

Upsala nya tidning – www.unt.se – (NTM)