Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Vestmanlands Läns Tidning – www.vlt.se – (Bonnier News Local / MittMedia)