Citygate utvecklar och driver annonstjänster för svenska mediehus

Vestmanlands Läns Tidning – www.vlt.se – (MittMedia)