Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Ystads Allehanda – www.ystadsallehanda.se – (Gota Media)