Digitala lösningar som gör lokalmedia hyperlokal

Redaktionell Remake – Forum Stadsporten 25-26 augusti 

http://bambuser.com/v/1924283

Forum Stadsporten gick av stapeln den 25-26 augusti hos UNT i Uppsala. Forumet är ett led i Citygates satsning på redaktionell utveckling – en mötesplats för dem som driver redaktionellt arbete. Årets tema var Redaktionell Remake – se Forumet live ovan!
Ur innehållet:
•    Analys av vad Journalistik 3.0 betyder för de lokala mediehusen
•    Inblickar i hur organisatorisk kaos tar oss framåt
•    Exempel från våra grannländer
•    Överblick av intäktskällor