Samordning lyfter privatmarknaden! 

Samordning lyfter privatmarknaden! 

Samordning är nyckelordet för att lyckas med privatmarknaden, menar Ann-Christine Egnell, på bilden flankerad av Jenny Ekholm och Matilda Andersson på NTM kundtjänst.
-Men man ska göra sin läxa från början. Hon vet vad hon pratar om efter att, i sex år, ha jobbat enträget med att förändra och utveckla NTM:s privata annonsmarknad.

-De första åren såg vi en volymökning medan intäkterna stod still. Men nu ser vi en ökning även i pengar och det känns väldigt skönt att ha kommit dit. Ändå finns det ingen annan ände att börja i än att öka volymen, menar Ann-Christine. Det är enda sättet att hitta produkterna som kunderna vill ha.
Efter sex år ligger nu fokus på intäkterna, men vi följer även trafik och antal annonser månad för månad. Ann-Christine samordnar privatmarknaden för alla NTM-tidningar och jobbar nära privatmarknadsavdelningarna i respektive tidningshus.
-De gör ett kanonjobb ute på tidningarna och vi har hittat fram till bra samarbetsformer där alla ser nyttan av min samordnande roll.
Vilken typ av samordning är det ni gör?
Först och främst handlar det om paketeringen. Hos NTM är alla privata annonsprodukter lika i alla tidningar. Samma pris, kategorier och placeringar. Det gör det enkelt för kundcenter när allt är samma oavsett vilken tidning det gäller och faktum är att kunderna får snabbare hjälp.
– Vi samordnar support och felanmälan genom att ha en central mejladress som lokaltidningarna inom NTM anmäler till, sedan felanmäler NTM till Citygate. Det underlättar för alla inblandade och NTM får snabbare support av Citygate.
NTM har också centraliserat marknadsföringen för Lokus, det är Ann-Christines ansvarsområde, privatmarknadsavdelningarna ansvarar för den lokala marknadsföringen.
-Tydliga annonser som berättar om hur kunden ska göra för att sälja på Lokus funkar bäst.
Lokusloppis
Marknadsföringen har också blivit event. Event med fokus på Lokus.se.
– I maj arrangerade Norrköpings Tidningar Lokusloppis för sjätte året i rad. Det har blivit ett väldigt uppskattat arrangemang som stärker varumärket Lokus på ett nytt sätt, menar Ann-Christine. NT gör det tillsammans med Norrköpings kommun och det är kostnadsfritt för både säljare och besökare.
– Det som inte säljs kan man källsortera i kommunens containrar eller så går de in i Norrköpings Tidningars tält och sätter in en gratisannons på Lokus. I år slog NT rekord med 250 bord och 20 bilar med bakluckeloppis.
Bästa tipsen
Ann-Christine, om du skulle ge Citygate-tidningarna dina bästa tips för samordning av privatannonsmarknaden, vilka skulle de bli?
1. Gör en grundlig förstudie, ha kunden i fokus. Hur ser det ut idag, vilka förändringar bör göras? Jämför kategorier, annonsformat, typsnitt, produkter, vinjetter och priser och inte minst alla ingångar på tidningssajterna. Viktig del är sedan att informera berörda om vad som kommer att göras.
2. Samordna sedan så det blir samma för alla tidningar. Starta med att göra om i en tidning och gör det sedan på resterande.
3. När produkterna är lika blir jobbet på kundcenter mycket enklare och indirekt enklare för kunderna.
4. Jobba nära privatmarknadsavdelningarna.
5. Följ upp intäkter, trafik och antalet annonser för att snabbt kunna skruva på t.ex. marknadsföringen.