Skilda mål och goda resultat – besök hos tre mediehus 

Citygate har tagit fram en rapport från tre mediehus som har lyckats bättre än andra på att utveckla och behålla intäkter samt annonsvolym via Lokus. Citygate ville undersöka de bakomliggande framgångsfaktorerna. Valet hamnade på Hälsingetidningar, Allehanda Media och Eskilstuna-Kuriren som alla ligger över genomsnittet. Läs deras intressanta berättelser här.